Hvis du er blitt syk, bør du snakke med arbeidsgiver om du kan få tilpasninger på jobben mens du er syk,
Hvis du trenger å være helt borte fra arbeidet, kan du bruke egenmelding. IA-bedrifter har ekstra mange egenmeldingsdager.
Hvis du har brukt opp egenmeldingene eller tror du vil bli borte fra jobben i lengre tid, må du kontakte lege første dag du er syk. Det er ikke anledning til å tilbakedatere sykemeldingene. Behovet for eventuell sykemelding vurderes av legen. Hovedregelen er da delvis sykemelding, unntaksvis full sykemelding.
Sykemeldingen hentes på legekontoret, vanligvis i forbindelse med konsultasjonen hos legen.
Du må ha kontakt med arbeidsgiver under sykemeldingsperioden. Arbeidsgiver behøver ikke vite diagnosen din, men hvilke begrensninger du har p.g.a. sykdommen, om du får behandling og hva arbeidsplassen kan gjøre for å få deg fortere tilbake til jobben.