Etter krav fra helsemyndighetene om at pasienter ikke skal betale noe for elektronisk kommunikasjon med legene, har vi sett oss nødt til å avslutte samarbeidet med Helserespons. Det betyr at det ikke lenger kan sendes meldinger gjennom dette systemet.

Logg deg inn på helsenorge.no/kontaktfastlegen. Der kan du registrere deg med sikker innlogging og sende meldinger om fornyelse av faste medisiner og meldinger om ønske om time/ korte beskjeder. Beskjedene bør ikke inneholde sensitiv informasjon.

Vi beklager den ulempen dette medfører for pasientene, men håper at den nye kommunikasjonsveien vil bli like god etterhvert.